Najdete nás

Na Jarově 2, Praha 3

Zavolejte nám

+420 284 862 422

Napište nám

info@tesporac.cz

Správa bytových objektů

Naše služby

Systém správy objektů je rozdělen do následujících oblastí:
Správa bytových objektů

Oblast provozní

 • smluvní zajištění dodávek médií (voda, plyn, elektrická energie a teplo)
 • smluvní zajištění běžné údržby domu (úklid společných prostor a chodníku, drobné opravy)
 • smluvní zajištění pravidelného odvozu odpadů
 • smluvní zajištění údržby zeleně
 • smluvní zajištění deratizace, dezinsekce či dezinfekce

Oblast předpisu nájemného

 • pasportizace domu
 • vyhotovení evidenčních listů pro jednotlivé bytové a nebytové jednotky
 • kontrola správnosti došlých faktur za jednotlivá média a služby
 • úhrada došlých faktur
 • kontrola včasného hrazení pohledávek a závazků
 • výpočet nájemného a poplatků za služby
 • zajištění inkasa
 • obesílání případných neplatičů

 

Oblast údržby a oprav

 • smluvní zajištění povinných periodických revizí a technických prohlídek (elektro, plyn, hromosvody, komíny, výtahy, kotelny atd.)
 • odstraňování závad vyplývajících z revizních zpráv
 • vypracování zprávy o technickém stavu objektu
 • plánování větších oprav na základě dohody s vlastníkem včetně předběžného odhadu nákladů
 • vyhlašování výběrových řízení na opravy, zajištění přejímek a kolaudací

Oblast účetní a daňová

 • zpracování návrhů nájemních smluv na byty i nebytové prostory
 • zpracování podkladů pro pojištění nemovitosti, doporučení vhodného pojišťovacího ústavu
 • vedení jednoduchého i podvojného účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb.
 • vedení mzdového účetnictví
 • zpracování dokladů pro daňové přiznání

Při správě domů se řídíme odpovídajícími právními předpisy. Uvedený výčet činností není zcela vyčerpávající, je možno jej doplnit či upravit podle Vašich konkrétních požadavků.

 

Několik důvodů, proč zvolit naši firmu za správce Vašeho objektu:

 • Máme dlouholeté zkušenosti s nájemníky i s majiteli domů, známe jejich nejčastější problémy a ty dokážeme operativně řešit.
 • Snažíme se, aby náš pracovník, který je pověřen správou konkrétního objektu, byl v co nejužším kontaktu s jeho vlastníky či představiteli samosprávy. Zároveň má také dostatečný přehled o jednotlivých uživatelích bytů.
 • Pracujeme s vlastním softwarem, který jsme vyvinuli přímo pro konkrétní potřeby našich zákazníků. Naši zaměstnanci mají s uvedenými programy dlouholetou praxi. Celou správní agendu proto můžeme snadno přizpůsobit Vašim konkrétním přáním.
 • Kromě samotné správy objektů se zabýváme také rozúčtováním nákladů na teplo a vodu a instalatérskými a topenářskými pracemi. Po dohodě s Vámi jsme proto schopni zajistit velkou část požadovaných oprav a služeb vlastními zaměstnanci. Podstatně se tak zjednodušuje komunikace mezi jednotlivými subjekty, což má pozitivní vliv na rychlost a kvalitu odvedené práce.

Pro více informací a zpracování nabídky nás kontaktujte na e-mailové adrese info@tesporac.cz.