Najdete nás

Na Jarově 2, Praha 3

Zavolejte nám

+420 284 862 422

Napište nám

info@tesporac.cz

Měření spotřeby tepla a vody

Pro zjišťování spotřeby tepla v bytových objektech se instalují elektronické indikátory topných nákladů nebo měřiče tepla. Spotřeba studené a teplé vody u jednotlivých uživatelů bytů se zjišťuje odečtem údajů bytových vodoměrů. Používáme pouze vysoce kvalitní přístroje, které umožňují vizuální nebo radiové odečty spotřeby.

Rozúčtování nákladů na spotřebu tepla a vody

Měření a rozúčtování nákladů na spotřebu tepla a vody tvoří páteř činnosti naší firmy. Celkové fakturované náklady na spotřebu tepla a vody se mezi jednotlivé uživatele rozdělují na základě odečtených hodnot vodoměrů a elektronických indikátorů topných nákladů, resp. měřičů tepla dle ustanovení platných právních předpisů.

Instalatérské a topenářské práce

Komplexní rekonstrukce a výměny všech rozvodů v panelových i klasických domech. Montáž ležatých rozvodů a stoupacích rozvodů studené vody a teplé vody. Rekonstrukce rozvodů odpadů, bytových rozvodů, výměna otopných těles, hydraulická regulace a projekty otopných soustav, montáž termostatických ventilů.

Regulace otopných soustav a TV

Nejdůležitějším krokem k optimalizaci otopné soustavy je její hydraulické vyregulování. Toto vyregulování zajistí, aby všude protékalo takové množství topného média, které přenese požadovaný tepelný výkon. Úkolem regulace soustavy teplé vody je dodání optimálního množství teplé vody ke všem odběrním místům.

Správa bytových objektů

Máme dlouholeté zkušenosti s nájemníky i s majiteli domů, známe jejich nejčastější problémy a ty dokážeme operativně řešit. Snažíme se, aby náš pracovník, který je pověřen správou konkrétního objektu, byl v co nejužším kontaktu s jeho vlastníky či představiteli samosprávy. Zároveň má také dostatečný přehled o jednotlivých uživatelích bytů.

Pravidelné informování o spotřebě tepla a vody

Na základě dálkových odečtů spotřeby tepla a vody umožňuje předložit všem příjemcům služeb pravidelné informace dle aktuální legislativy. Pokud je v objektu instalován systém dálkových odečtů se sběrnicemi, budete mít v zákaznické zóně detailní informace o odečtech spotřeby tepla a vody.

Vítejte u TESPO RAC spol. s r.o.

Naše firma byla založena v roce 1992 a specializuje se především na poskytování kvalitního servisu pro vlastníky nemovitostí.

V rámci tohoto servisu provádíme následující činnosti:

  • Měření spotřeby tepla a vody
  • Rozúčtování nákladů na spotřebu tepla a vody
  • Instalatérské a topenářské práce
  • Regulace otopných soustav a TV
  • Správa objektů
Zjistit více o firmě
Vítejte u TESPORAC spol s r.o.
O firmě TESPORAC

Komplexní nabídka a certifikáty

Komplexní nabídka

Komplexní nabídka

Vážení zákazníci, předkládáme Vám tímto nabídku na montáž a výměnu měřičů tepla, indikátorů topných nákladů a vodoměrů.

Zobrazit komplexní nabídku
Certifikát

Certifikát

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu tímto ve smyslu ustanovení článku 3.0 stanov a rozhodnutí rady ARTAV potvrzuje firmě TESPO RAC spol. s r.o. členství.

Zobrazit certifikát
Osvědčení o registraci

Osvědčení o registraci

Na základě žádosti č.j. 100/1192/05 ze dne 15.6.2005 je u Českého metrologického institutu - oblastního inspektorátu Praha registrován subjekt: TESPO RAC spol. s r.o.

Zobrazit osvědčení
Logo Artav
Logo Enbra
Logo Qundis
Logo Sontex
Logo Danfoss