Najdete nás

Na Jarově 2, Praha 3

Zavolejte nám

+420 284 862 422

Napište nám

info@tesporac.cz

Rozúčtování nákladů na spotřebu tepla a vody

Naše služby

Měření a rozúčtování nákladů na spotřebu tepla a vody tvoří páteř činnosti naší firmy.

Celkové fakturované náklady na spotřebu tepla a vody se mezi jednotlivé uživatele rozdělují na základě odečtených hodnot vodoměrů a elektronických indikátorů topných nákladů, resp. měřičů tepla dle ustanovení platných právních předpisů.

Odečítací servis

Odečty spotřeby tepla provádíme v závislosti na požadavcích zákazníka.

Vizuální odečty spotřeby tepla a vody se konají v podvečerních hodinách, aby uživatelé byli co nejméně zatěžováni a nemuseli se zbytečně uvolňovat ze zaměstnání. Pro zajištění náležité informovanosti o termínu odečtu jsou 7 dnů předem do všech schránek umístěna písemná upozornění. Uživatelům, kteří přesto nemohou být v uvedeném čase přítomni, nabízíme náhradní termín, který je zahrnut v ceně služby. Práce provádějí řádně vyškolení pracovníci, kteří dlouhodobě osvědčili svou spolehlivost.

Při využití systémů radiového odečtu není nutné zpřístupňování bytů.

Způsoby odečtu spotřeby tepla a vody:

  • vizuální – nutné zpřístupnění bytu
  • radiový WalkBy (pochůzkový systém) – bez nutnosti zpřístupnění bytů
  • radiový přes internet – možnost průběžného sledování spotřeby

Zpracování výpočtu a kompletace rozúčtování

Odečtené hodnoty se po odečtu zpracují ve výpočetním středisku. Metodika výpočtu se řídí platnými právními předpisy. Výsledkem jsou přehledné formuláře pro jednotlivé uživatele bytů a celkové přehledy pro vlastníka objektu, včetně elektronické verze v dohodnutých formátech.

Součástí výpočtu mohou být po dohodě i položky za ostatní služby spojené s bydlením, případně zálohy na jednotlivé služby.

V rámci komplexních služeb pro rozúčtování provádíme:

  • servis pro radiový odečet
  • servis pro vizuální odečet
  • zpracování výpočtu nákladů na spotřebu tepla a vody dle obecně platných právních předpisů vlastním programovým vybavením
  • zpracování formulářů pro jednotlivé uživatele bytů
  • zpracování přehledů pro majitele objektu
  • součástí výpočtu mohou být zálohy a ostatní položky za služby spojené s užíváním bytů
  • sledování rozdílu mezi fakturovanou spotřebou vody a součtem spotřeby dle bytových vodoměrů

O našem významném postavení na poli rozúčtování svědčí i naše aktivní členství v Asociaci rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu – ARTAV.

Na základě ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, musejí být měřiče tepla a indikátory topných nákladů a vodoměry na teplou vodu instalované po 25. říjnu 2020 dálkově odečitatelné. Měřiče a indikátory, které již byly nainstalovány, ale nejsou dálkově odečitatelné, musejí být vybaveny možností dálkového odečítání, nebo nahrazeny dálkově odečitatelnými přístroji do 1. ledna 2027.

Detailní informace o používaných přístrojích a postupech jsou obsahem komplexní nabídky.

Pro více informací a zpracování nabídky nás kontaktujte na e-mailové adrese info@tesporac.cz.