Najdete nás

Na Jarově 2, Praha 3

Zavolejte nám

+420 284 862 422

Napište nám

info@tesporac.cz

Legislativa

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

METROLOGIE

SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU

  • Zákon č.67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
  • Zákon č.104/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
  • Nařízení vlády č.366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA SPOTŘEBU TEPLA A VODY

  • Směrnice evropského parlamentu a rady 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.
  • Vyhláška č.269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.
  • Metodický pokyn MMR  k zákonu č.67/2013 Sb. a k vyhlášce č.269/2015 Sb.
  • Vyhláška č.237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č.194/2007Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
  • Vyhláška č.405/2015 Sb. o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie.

HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ