Najdete nás

Na Jarově 2, Praha 3

Zavolejte nám

+420 284 862 422

Napište nám

info@tesporac.cz

Regulace otopných soustav a TV

Naše služby

Regulace tepla

Nejdůležitějším krokem k optimalizaci otopné soustavy je její hydraulické vyregulování. Toto vyregulování zajistí, aby všude protékalo takové množství topného média, které přenese požadovaný tepelný výkon. Zároveň umožní, aby soustava spolehlivě pracovala i při plném výkonu za největších mrazů.

Pro zajištění těchto funkcí montujeme na paty stoupaček či na patu objektu regulátory diferenčního tlaku. Ty jsou nastaveny na hodnoty z odborně zpracovaného projektu. Na každém otopném tělese jsou nainstalovány a podle projektu přednastaveny termostatické ventily tak, aby i při plném otevření radiátorů ve spodních patrech byl zajištěn náležitý tlak pro dopravu média až do pater horních.

V základní verzi dodáváme radiátorové ventily Danfoss vybavené hlavicemi RA-E 5054. Pro případy, kdy je teplota v okolí radiátoru zkreslena například nábytkem či krytem, dodáváme také typ RAE 5056 s externím čidlem. Do veřejných prostor jsou pak vhodné hlavice se zvýšenou ochranou proti krádeži a poškození.

 

Regulace teplé vody

Problémy v dodávkách teplé vody se vyskytují  téměř ve všech rozsáhlejších soustavách. Ve vzdálenějších místech soustavy nedosahuje médium požadované teploty, případně jí dosahuje teprve po odtočení velkého množství chladné vody. Dochází tak ke snížení uživatelského komfortu, a zbytečným finančním ztrátám.

Úkolem regulace soustavy teplé vody je proto dodání optimálního množství teplé vody ke všem odběrním místům. Řešení spočívá ve stejnoměrném rozdělení cirkulující vody mezi všemi stoupačkami omezením průtoku nebo teploty. Praktickým důsledkem regulace je pak správná funkce soustavy, kdy teplá voda má na všech odběrních místech přibližně stejnou teplotu.

V rámci této služby provádíme:

  • zpracování projektové dokumentace včetně průzkumu objektu
  • opravy a servis stávajících otopných soustav
  • montáž regulátorů diferenčního tlaku
  • montáž termostatických ventilů
  • renovace termostatických ventilů
  • hydraulické vyregulování otopných soustav
  • montáž regulačních prvků teplé vody
  • regulace soustav teplé vody

Pro více informací a zpracování nabídky nás kontaktujte na e-mailové adrese info@tesporac.cz.