Najdete nás

Na Jarově 2, Praha 3

Zavolejte nám

+420 284 862 422

Napište nám

info@tesporac.cz

Měření spotřeby tepla a vody

Naše služby

Měření spotřeby tepla

Elektronické indikátory topných nákladů

Pro zjišťování spotřeby tepla v bytových objektech se na všechna otopná tělesa v objektu instalují elektronické indikátory topných nákladů s odečty podle požadavků zákazníka, a sice buď vizuální, nebo radiové. V současné době instalujeme stále více přístrojů s radiovým odečtem v různých variantách. Při využití radiového odečtu dochází k automatickému a bezchybnému přenosu dat. Zkrátí se tím doba zpracování bez nutnosti zpřístupňovat byty. Životnost indikátorů je 10 let.

 

Měřiče tepla

Naše nabídka zahrnuje širokou škálu typů a dimenzí od kompaktních a ultrazvukových měřičů tepla, použitelných pro měření spotřeby tepla v bytech, až po velké objektové měřiče tepla.
Ověřovací lhůta pro měřiče tepla je metrologickým zákonem stanovena na 4 roky.

Měření spotřeby vody

Spotřeba studené a teplé vody u jednotlivých uživatelů bytů se zjišťuje odečtem údajů bytových vodoměrů. Používáme pouze vysoce kvalitní přístroje, které umožňují vizuální nebo radiové odečty spotřeby.

Kromě klasických bytových vodoměrů dodáváme také podbateriové vodoměry a ventilové přípojky, které se umísťují přímo do sedla bytového uzávěru. Obě uvedené možnosti omezují nutnost zednických prací při jejich instalaci. Součástí naší nabídky jsou i objektové vodoměry.

Výměny vodoměrů

Zákon 505/1990 Sb. o metrologii ve znění zákona 119/2001 Sb. a prováděcí vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. zavádějí povinné ověřování funkce vodoměrů. Od 1.1.2012 je ověřovací lhůta pro vodoměry na teplo i studenou vodu sjednocena na 5 let.

Před uplynutím této lhůty je třeba instalovat nové vodoměry nebo původní nechat repasovat a úředně ověřit ve zkušebně.

Naše firma vlastní osvědčení o registraci číslo 100-OP-0044-05 pro montáže vodoměrů, měřičů tepla a plynoměrů, vydané Českým metrologickým inspektorátem.

Na základě ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, musejí být měřiče tepla a indikátory topných nákladů a vodoměry na teplou vodu instalované po 25. říjnu 2020 dálkově odečitatelné. Měřiče a indikátory, které již byly nainstalovány, ale nejsou dálkově odečitatelné, musejí být vybaveny možností dálkového odečítání, nebo nahrazeny dálkově odečitatelnými přístroji do 1. ledna 2027.

Detailní informace o používaných přístrojích a postupech jsou obsahem komplexní nabídky.

Pro více informací a zpracování nabídky nás kontaktujte na e-mailové adrese info@tesporac.cz.